Beslut 1 juli

Idrotten öppnar upp för fler deltagare och tillåtande av publik.
Regeringen har presenterat en ny begränsningsförordning som gäller från 1 juli och som tillåter fler deltagare vid motionslopp och liknande tävlingar, där exempelvis rally ingår, samt mer publik på arenaidrott.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog (motionslopp) drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter, utan avgränsad arena, regleras av just begränsningsförordningen och ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi.
Regeringens besked innebär för motionsloppen, där rally ingår, att begränsningen av antal deltagare istället blir 900 och att detta gäller i start- och målområde och inte hela banan, något som vi tydligt framfört under en längre tid. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar på väg och på eller i vatten eller skog, till exempel segling, rally och enduro.
Dessutom öppnas för mer publik på arenor och även möjlighet till sektionering. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbunden pekat på under en längre tid.

- Det här är verkligen ett mycket glädjande beslut för oss inom bilsporten. Vi har påtalat detta länge att vi, precis som en del likartade förbund utan avgränsade arenor, drabbats hårt när regleringar tagits fram i alldeles för låsta ramar där man från beslutshåll inte förstått skillnaden mellan idrotter och hur de bedrivs. Men nu tycks man ha förstått det och med det har vi nu fått betydligt bättre restriktioner kring det nya beskedet som träder i kraft 1 juli, säger Anna Nordkvist vd, Svensk Bilsport.

Några punkter som gäller från 1 juli
  • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
  • För utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
  • Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
  • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.
Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

För rally specifikt finns nedan från juristerna från Länsstyrelsen att ha med sig vid tillståndsansökan:
För tävlingar på t.ex. väg som är tillgängliga för allmänheten att delta i som tävlande gäller from 1 juli samma bestämmelser som för motionslopp. (900 pers.) Då får enbart tävlande och funktionärer befinna sig i start- och målområde. För eventuell publik finns då inga särskilda begränsningar utan då gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar.
För tävlingar där allmänheten inte kan delta i tävlingen gäller sedvanliga bedömningar om offentliga tillställningar. Där blir ju ofta det avgörande för om det är en offentlig tillställning eller inte om det är publik eftersom endast de då ses som deltagare (jfr vad polisen skriver på sin webbsida för t.ex. speedway).
Vad som gäller för enskilda tävlingar blir alltså en bedömning som får göras från fall till fall utifrån ovan angivna förutsättningar av polis och Länsstyrelse.


Riksidrottsförbundets ordförande var nöjd med beslutet, men blickar även framåt för att säkerställa idrotten i en återstart efter en tid av stora förluster för idrottsrörelsen. 

- Självklart har idrottsrörelsen förståelse för att det är successiva lättnader som även fortsatt är aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. Vi ser också att även om det nu öppnas stegvis på ett positivt sätt så kommer idrottsrörelsen att under flera år framåt behöva arbeta med återstart och laga de revor som uppstått under pandemin. Här behövs besked till idrotten från regeringen om fortsatt stöd på 900 miljoner kronor för åren 2022 till 2024, kommenterade Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande nyheten om nya restriktioner för idrotten från 1 juli.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson påminde i samband med presskonferensen om det nya beslutet om vikten av att fortsätta följa de allmänna råd som gäller om att bland annat hålla avstånd.
Folkhälsomyndighetens info om vad som gäller från 1 juli
Svenska Bilsportförbundet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.