Bilsporten och Corona

Svensk Bilsport och Corona


Idrotten fortsatt på paus - 9 februari 2021
Med rådande pandemi och rekommendationer så vill vi från Svensk Bilsport förtydliga våra rekommendationer centralt avseende tillstånd för tävling,
  1. Alla födda 2002 och senare får träna utomhus och inomhus, läs mer här: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nufarallabarnochungatrana/
  2. Alla födda 2005 och senare samt ”elit” (de som har det som huvudsakliga sysselsättning samt tävlar på högsta internationell/nationell nivå), är undantagen rekommendationen
I dialog med RF så är vår hållning att vi som förbund ej rekommenderar att någon utfärdar några tävlingstillstånd om de ej inbegriper punkt 2 ovan.
Självklart är dialogen med myndigheter avgörande samt de rådande lagar som nu finns framtagna: Pandemilagen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/
Observera att texten kan komma att ändras inom kort med nya direktiv.

------------------


Först vill vi hänvisa till att följa Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer övergripande på, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

samt för idrotten på, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Vi hänvisar även till Riksidrottsförbundets rekommendationer och information kring Corona.
Här hittar du det, https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/Tävlingar

Vi följer utvecklingen och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kommunicerar och just nu vet vi inte när det kommer vara tillåtet att köra tävlingar under normala förutsättningar så som vi är vana vid. Det finns idag inget satt datum för när denna viruspandemi är över och därav kan inte heller Svensk Bilsport ge ett svar på frågan när tävlingar kan köras.

Gällande tävlingar för ungdomar kom Folkhälsomyndigheten med nedanstående information den 16 april då informerade Folkhälsomyndigheten att man nu uppdaterar sina råd gällande tävling för barn och ungdomar.
De allmänna råd som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:

1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Nytt från 16 april är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att tävla.
Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

Det innebär för bilsporten att beslut om tävling för nämnda grupp som är födda 2002 eller senare ligger på arrangören att ta ställning till om de kan bedriva tävlingen.
Tävlingar kan genomföras med personer som är födda 2002 eller senare om arrangören kan garantera att tävlingen följer de anvisningar som finns från myndigheter.

Där fortsatt Regeringen på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.


Tror man som arrangör att man inte kan genomföra tävlingen utan att bryta mot befintliga anvisningar skall tävlingen inte genomföras.För ytterligare information läs följande kommunikation från RF och Folkhälsomyndigheten:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/uppdateraderadtillatertavlingforbarnochungdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/idrott-andring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barn-och-ungdomar/


Ekonomi – just nu inga återbetalningar
Det finns idag inget beslut taget av förbundsstyrelsen om att inbetalda pengar för nu inställda tävlingar kommer betalas tillbaka. Ej heller om du som licenserad får tillbaka pengar för din licens nu när inga tävlingar kan genomföras, däremot kan du träna om du tagit ut din licens.


Flera föreningar sitter även med frågor om de nu ska söka tillstånd och betala olika avgifter för tävlingar som de nu inte vet om de ska köras. Vill föreningen försäkra sig om att allt är redo för tävlingen om de nu befintliga riktlinjerna är upplösta vid tävlingens planerade genomförande så ska föreningen göra enligt vanliga rutiner. Men. Blir tävlingen inställd gäller alltså nu ingen återbetalning.


Träning
Träning kan bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtagen försiktighet där deltagarna håller avstånd under övningar och genomgångar. Här rekommenderas det som flera idrotter tagit som krav att allt ombyte sker i sitt personliga fordon eller i anslutning till det och inte i befintliga omklädningsrum. Kom ihåg att du behöver ha licens även för att träna.

Möten
Föreningslivet är aktivt i Sverige och många klubbar har olika sektioner som behöver mötas för planering av olika slag. Så även bilsportföreningar. Svensk Bilsport rekommenderar utifrån nu gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten att inte ha fysiska möten i större grupper utan att försöka genomföra mer via digitala tjänster.

Det som Svensk Bilsport främst vill lyfta fram några områden som kan komma att bli tungt belastat när verksamheten börjar igen.
 
Licenser
Glöm inte att kontrollera dina licenser nu under den lugnare perioden, var väl förbered när tävlingsverksamheten kommer igång. Passa på att kontrollera med din klubbar så att medlemskapet verkligen är ok. Det behövs för att kunna lösa ut licensen. Handläggningstiden på licensavdelningen är 14 dagar, men kan komma att behöva förlängas om belastning blir för stor när säsongen startar, var därför ute i extra god tid.

Fordon
Alla funktioner som hanterar vagnböcker, årsmärken och homologeringsintyg fungerar som vanlig. Det gör även Transportstyrelsens beslutande avdelning för intyg om Rallybilar.
Dock vet vi att vi just nu befinner oss i en speciell situation där även myndigheter är tungt belastade och prioriterar utifrån samhällsnyttan. Därav kan längre svarstider bli förekommande och är något som Svensk Bilsport inte kan råda över.

Tävlingar
Det kan bli svårt för alla tillståndsgivare att hinna med allt när vår verksamhet väl drar igång igen.
Arrangörer som ser en möjlighet att flytta sina planerade event uppmanas att kontakta sin tillståndsgivare för att förhoppningsvis nå en lösning i den mån detta går.

Banor
För de som har banor som behöver ombesiktas i år rekommenderas att dessa i god tid tar kontakt med banbesiktaren för ny besiktning eller om möjligt förlängning av befintlig banlicens giltighet.
Om säsongen snabbt drar igång och banlicensen är på väg att gå ut kan det bli tidsnöd att få till en ombesiktning om alla samtidigt vill ha hjälp.

Miljöcertifieringar
För de som har en miljöcertifiering som är på väg att gå ut rekommenderas att dessa i god tid tar kontakt med sitt distrikts miljörådgivare för ny certifiering eller om möjligt förlängning av befintlig certifierings giltighet.
Svenska Bilsportförbundet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.