Orange skyltning på rallybilar


Transportstyrelsen införde redan vid årsskiftet 2015/2016 beslutet om att homologerad rallybilar måste ha en orange registreringsskylt för att få användas på svenska vägar. Ett beslut bilsporten fortsatt har att följa.


Transportstyrelsens historik kring hur den har arbetat med frågan att säkerställa hur rallybilar ska få köra i svensk trafik mellan specialsträckor trots att dessa bilar under åren utvecklats till att vara byggda långt ifrån de standardbilar som trafikerar vägarna, sträcker sig tillbaka till rallysportens ungdom. I takt med de mer anpassade och utvecklade rallybilarna kom också Transportstyrelsen med mer specifika riktlinjer och beslut på hur dessa skulle hanteras för att få tävla och köras i trafik. Vid årsskiftet 2015/2016 togs det beslut som fattats av Transportstyrelsen några år tidigare i bruk. Beslutet som nu gäller om orange registreringsskylt för att få använda sin rallybil vid tävlingar i Sverige.

Den orange registreringsskylten måste användas på alla rallybilar med grön vagnbok som innebär att det är ett homologerat tävlingsfordon. Bilar som Svenska Bilsportförbundet hanterar helt själva via registreringsbesiktning och kontroll i besiktningshallar i samband med tävlingar. Eller TUSS, tävling utan specialsträckor. Den orangefärgade skylten skiljer sig i färgen, precis som taxibilarnas gula skyltar. Rallybilarnas orange skyltar har måtten 300 x 110 mm.
Mer information finns att läsa här på Transportstyrelsen sida, https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/besiktningsregler/tavlingsfordon/


Historiken kring de orange skyltarnas uppkomst.

Generellt sett kan inte en rallyutrustad bil godkännas för allmänt bruk eftersom den inte i alla avseenden uppfyller de tekniska krav som ställs på bilar för att registreras. De tekniska reglerna är i stort sett harmoniserade inom Europa. En förutsättning för Transportstyrelsen att bevilja de tekniska undantagen har hela tiden varit att fordonet endast får brukas i samband med rallytävling och detta förhållande har också skrivits in i besluten, såväl i de tidigare utfärdade dispenserna som i de nya besluten baserade på Transportstyrelsens allmänna råd om rallybilar på väg mm (TSFS 2012:31). Dessutom ska föraren ha giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet.

Vägen fram för Transportstyrelsen att lösa detta kan delas in i fyra historiska kapitel


Period 1, före 1970
Före 1970 fanns inte de detaljerade föreskrifterna om fordonets tekniska utförande, utan de mer generella i fordonskungörelsen var de som tillämpades. Därför kunde rallybilarna ofta godkännas utan större problem vid registreringsbesiktning efter bedömning av registreringsbesiktningsmannen.

Period 2, 1970 - 1986
Från 1970 och framåt började ett stort antal skärpta regler att gälla vid godkännande av fordon, vilket innebar att myndigheten som kom att bli Transportstyrelsen behövde särbehandla rallybilarna genom enskilda bedömningar av olika undantag i form av dispenser. Detta riskerade att man kunde få olika bedömningar på gjorda modifieringar och utrustningar. Dåvarande Transportstyrelsen startade då ett arbete med att, tillsammans med biltillverkarnas tävlingsavdelningar och Svenska Bilsportförbundet, försöka hitta ett enklare och mer rättvist sätt att dispensera fordonen. I arbetet konstaterades att de tilläggshomologerade utrustningarna sanktionerades fullt ut av biltillverkarna och därför kunde man lita på att de sportsligt tillåtna förändringarna också borde kunna accepteras för godkännande av fordonen för registrering.

Period 3, 1987 - 1995
Med stöd av homologeringsintyg utfärdat av Svenska Bilsportförbundets utsedda homologeringsbesiktningsmän kunde dispens beviljas för bilar enligt FIA:s Grupp N- och A-reglemente utan någon närmare prövning av skälen för dispens. Eftersom det skulle vara en försöksperiod ville man inte ha för stor numerär, därför behandlades dock bilar i nationella klassen som under tidigare period. På grund av denna "orättvisa" för bilar i nationella klassen, påbörjades arbetet med att skapa ett regelverk med undantagen så att bilprovningen kunde bedöma fordonen direkt utifrån homologeringsintyget, utan krav på dispens. Alla bilklasser utom Volvo Original och Klass Ekonomi omfattas av regelsystemet.

Period 4, 1995 – fram till idag.
Undantagsföreskriften tillämpas och arbetet med homologeringsbesiktningar löper på helt enligt planerna. Under 2009 förändras förutsättningarna för detta systems tillämpning genom förändringar i lagstiftningen som formellt omöjliggör en fortsatt tillämpning i enlighet med föreskriftens upplägg. Ett nytt system behöver skapas med tänkt ikraftträdande 1 jan 2012. De nya rutinerna för homologering iscensattes under sommaren 2012. För att hålla reda på vilka bilar som har blivit godkända som rallybilar enligt systemet diskuterades det under en längre tid att införa en särskild registreringsskylt, vilket det också beslutades om under 2015 med införande årsskiftet 2015/2016. Beslutet om att homologerad rallybilmåste ha en orange registreringsskylt för att få användas på svenska vägar.


Svenska Bilsportförbundet

Kommentarer

 • Hejsan
  Jag skulle vilja veta vid vilka specifika tillfällen får jag framföra min orangeskyltade rallybil på allmän väg ?
  Kenth Johansson
 • Hej Kenth

  Din orangeskyltade bil får framföras på allmän väg i samband med tränings- och tävlingstillfällen.
  Lars
 • Hur är det med event typ bilutställning ?
  Kenth Johansson
 • Hej Kenth.

  Tyvärr är inte en allmän sammankomst, event, ett godkänt tillfälle.
  Lars
 • Får en standardrallybil utan orange skylt framföras på allmän väg utom tävlan? Typ en volvo 940 VOC
  Lars Sundström
 • Hej Lars
  En standard Rallybil är att betraktas som en helt vanlig bil och har även därför vita skyltar och får framföras som vilken annan bil som helst.
  Pär
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.